Profesjonalne i solidne wyceny
Wykonujemy wyceny nieruchomości w na potrzeby:

 • związane z obrotem  ( kupna, sprzedaży, zamiany);
 • zabezpieczenia wierzytelności;
 • ustalenia wysokości podatków;
 • rozliczeń majątkowych - ( podział majątku, dział spadku );
 • ustalenia wysokości opłat -  adiacenckich, planistycznych i z tytułu użytkowania wieczystego;
 • negocjacji wysokości odszkodowań za wywłaszczenia i z tytułu utraty wartości nieruchomości na skutek zmiany planu miejscowego;
 • określenia wartości praw związanych z nieruchomością takich jak: służebność gruntowa, służebność przesyłu;
 • określenie wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
 • wniesienia aportu;
 • sprawozdań finansowych;
 • ustalenia wartości środków trwałych dla potrzeb amortyzacji;
 • wycen drzew na terenach zurbanizowanych;

Ponadto wykonujemy prognozy finansowych skutków uchwalenia planów i dokonujemy szacowania wysokości szkód w uprawach polowych.

Wykonywane wyceny spełniają wymogi formalno-prawne i merytoryczne stawiane przez przepisy prawa i standardy zawodowe.

Proces wyceny nieruchomości poprzedzony wizją lokalną, analizą rynku.

Dodatkowym gwarantem wysokiego poziomu wycen jest fakt, iż należymy do Pomorskiego Konsorcjum Rzeczoznawców Majątkowych, którego głównym celem jest pozyskiwanie i opracowywanie danych porównawczych z aktów notarialnych na terenie całego województwa pomorskiego, co pozwala na szeroką i analizę rynku nieruchomości oraz stałe jego monitorowanie.