Profesjonalne i solidne wyceny

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 4705, nadane przez Ministra Infrastruktury uprawniające do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Certyfikat nr 101/2010 Związku Banków Polskich i Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z Wyceny dla potrzeb wierzytelności bankowych

Rzeczoznawca d/s szacowania i wyceny szkód w uprawach rolniczych - Studia podyplomowe "Diagnozowanie stanu upraw rolnych"-Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy - 2014/2015r.

Studia podyplomowe "Zarządzanie przestrzenią i środowiskiem"Uniwersytet Warmińsko-Mazurski -  2007 r.

Ukończone szkolenia:

- "Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin", zorganizowane przez Polską Federację Rzeczoznawców  majątkowych, Warszawa 2013 r.

- "Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego" zorganizowane przez Polską Federację Rzeczoznawców majątkowych, Warszawa 2012 r.

- "Wycena ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązaniowych w tym służebności przesyłu" zorganizowane przez Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych Gdańsk 2010

- "Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych", zorganizowany przez Polską Federację Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2009

- "Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo-podatkowych", zorganizowane przez Polską Federację Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2009

- "Wycena nieruchomości rolnych " zorganizowane przez Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, Gdańsk 2010

- "Wycena lasów, drzew i drzewostanów", zorganizowane przez Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, Gdańsk 2010

- "Prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego oraz wyceny dla potrzeb przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego", zorganizowane przez Polską Federację Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2009

- "Odszkodowanie za grunt wywłaszczony pod drogi", zorganizowane przez Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, Gdańsk 2009

- "Urządzenia infrastruktury technicznej pozyskiwanie praw do nieruchomości, regulacja stanów prawnych, zasady określania odszkodowań i wynagrodzeń", zorganizowane przez Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych,  Gdańsk 2009 

- "Gospodarowanie przestrzenią i jej ochrona", zorganizowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn 2007

- "Uwarunkowania ochronne w planowaniu przestrzennym- sozoswoboda planistyczna", zorganizowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn  2007